Instrument dęty drewniany

Instrument dęty drewniany

Dość dużą grupę instrumentów muzycznych stanowią instrumenty dęte drewniane. Zalicza się do nich między innymi flet poprzeczny. Instrument ten zalicza się również do tych instrumentów, które określa się mianem aerofonu wargowego. Flety poprzeczne mogą być wykonane albo z drewna albo też z metalu. Flet poprzeczny wchodzi w skład orkiestry, w której to wśród instrumentów dętych drewnianych charakteryzuje się najwyższą skalą dźwięku. Flet poprzeczny to instrument, który ma niezwykle szerokie możliwości techniczne. Jego wielkim plusem są również bardzo duże możliwości wyrazowe. Cechy te sprawiają, że flet poprzeczny jest instrumentem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Wykorzystuje się go w muzyce solowej, symfonicznej, jazzowej, kameralnej a także w muzyce rozrywkowej z czego wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy. W budowie fletu poprzecznego wyróżniamy trzy podstawowe elementy. Są to: główka, korpus oraz stopka. Każdy z tych elementów pełni inną, ale równie istotną rolę. Bez nich gra na flecie byłaby niemożliwa.

Tagi wpisu: .

Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte drewniane

Jednym z rodzajów instrumentów dętych są instrumenty dęte drewniane. Tutaj właśnie dźwięk powstaje przy pomocy drewnianego stroika. To właśnie w nim rozpraszany jest strumień powietrza. Jak w każdym instrumencie dętym, również w instrumencie dętym drewnianym źródłem dźwięku jest tutaj powietrze, które przepływa przez instrument. Siłę strumienia powietrza reguluje muzyk, który zamyka lub otwiera poszczególne otwory w jego korpusie. Bardzo często w tego typu instrumentach stosuje się klapki. Tego typu mechanizmy bardzo ułatwiają grę na instrumentach dętych. Jeśli chodzi o instrumenty dęte drewniane to najpopularniejszymi są tutaj flet prosty, flet poprzeczny, obój, flet piccolo, fagot, klarnet oraz saksofon. Jak w przypadku wszystkich instrumentów muzycznych, także instrumenty dęte drewniane można podzielić na kilka typów. Pierwszym są instrumenty, które posiadają tylko jeden stroik. W tym przypadku można wymienić klarnet oraz saksofon. Drugim rodzajem instrumentów dętych drewnianych są , które posiadają dwa stroiki. Są nimi na przykład obój oraz fagot. Ostatni rodzaj to instrumenty z wibratorem krawędziowym.

Tagi wpisu: .