Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte drewniane

Jednym z rodzajów instrumentów dętych są instrumenty dęte drewniane. Tutaj właśnie dźwięk powstaje przy pomocy drewnianego stroika. To właśnie w nim rozpraszany jest strumień powietrza. Jak w każdym instrumencie dętym, również w instrumencie dętym drewnianym źródłem dźwięku jest tutaj powietrze, które przepływa przez instrument. Siłę strumienia powietrza reguluje muzyk, który zamyka lub otwiera poszczególne otwory w jego korpusie. Bardzo często w tego typu instrumentach stosuje się klapki. Tego typu mechanizmy bardzo ułatwiają grę na instrumentach dętych. Jeśli chodzi o instrumenty dęte drewniane to najpopularniejszymi są tutaj flet prosty, flet poprzeczny, obój, flet piccolo, fagot, klarnet oraz saksofon. Jak w przypadku wszystkich instrumentów muzycznych, także instrumenty dęte drewniane można podzielić na kilka typów. Pierwszym są instrumenty, które posiadają tylko jeden stroik. W tym przypadku można wymienić klarnet oraz saksofon. Drugim rodzajem instrumentów dętych drewnianych są instrumenty, które posiadają dwa stroiki. Są nimi na przykład obój oraz fagot. Ostatni rodzaj to instrumenty z wibratorem krawędziowym.

Tagi wpisu: .